Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Prośba do mieszkańców o udział w badaniu ankietowym

Drodzy mieszkańcy !

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy do  udziału w anonimowym  badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie Waszej opinii o tym:  jak żyje się Wam w Gminie Kaliska.

Opinie wszystkich Was będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju naszej gminy.

Gmina Kaliska w ramach Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”
(składającego się z 16 gmin) przystąpiła do projektu polegającego na opracowaniu Strategii Terytorialnej, która później zostanie wykorzystana do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych. Strategia umożliwi realizację zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców na terenie obszaru partnerstwa, w tym również obszaru naszej Gminy.

Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w badaniu, trwającym około 20 minut i z góry dziękuję za poświęcony czas.

Badanie potrwa do 07.02.2021 roku.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7umov8


Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Kaliska
  Sławomir Janicki