Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach

Projekt pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Pierwszym etapem projektu była przebudowa kotłowni węglowej tradycyjnej na opalaną biomasą pracującą w systemie automatycznym, zlokalizowanej w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z systemem solarnym. Drugim etapem projektu była budowa sieci ciepłowniczej z kotłowni do budynku Przedszkola, budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w tych budynkach. Trzeci etap projektu to rozbudowa budynku Przedszkola wraz z wymianą instalacji c. o. oraz termomodernizacja budynku. Zadania te wykonano w roku 2012. Pozostała część projektu tj. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz „starej” części budynku Szkoły Podstawowej realizowana jest w roku bieżącym.

 

W ramach projektu wydano także broszurę pn. „Energooszczędny dom” oraz prowadzone są spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami gminy nt. oszczędności energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych.

 

Całkowita wartość projektu: 3.686.505,93 zł