Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach

Projekt pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Pierwszym etapem projektu była przebudowa kotłowni węglowej tradycyjnej na opalaną biomasą pracującą w systemie automatycznym, zlokalizowanej w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z systemem solarnym. Drugim etapem projektu była budowa sieci ciepłowniczej z kotłowni do budynku Przedszkola, budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w tych budynkach. Trzeci etap projektu to rozbudowa budynku Przedszkola wraz z wymianą instalacji c. o. oraz termomodernizacja budynku. Zadania te wykonano w roku 2012. Pozostała część projektu tj. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz „starej” części budynku Szkoły Podstawowej realizowana jest w roku bieżącym.

 

W ramach projektu wydano także broszurę pn. „Energooszczędny dom” oraz prowadzone są spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami gminy nt. oszczędności energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych.

 

Całkowita wartość projektu: 3.686.505,93 zł