Accessibility

Przetargi nieograniczone w zakresie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”

W przypadku utrudnień z dostępem do zakładki "Zamówienia publiczne, przetargi" na stronie Biuletynu Publicznego Gminy Kaliska, gdzie znajdują się informacje nt. przetargów nieograniczonych na 3 zadania dot. projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”, zapraszamy do skorzystania z poniższych linków:

 

1. Przetarg nieograniczony - Inżynier Kontraktu : http://bip.kaliska.pl/?id=875

2. Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków : http://bip.kaliska.pl/?id=876

3. Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej : http://bip.kaliska.pl/?id=877

 

W przypadku problemów z dostępem osobą do kontaktu jest :

Beata Sikora: b.sikora@kaliska.pl , tel. 58 5889 201