Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski

Kaliska, 2012-10-15

RK.0012.2012.II

 

  Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

 

Na podst. art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia

08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego

z pracy zawodowej w celu brania udziału

w pracach organu Gminy.

 

 

                                                               Mieszkańcy Gminy Kaliska

 

 

 

                Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych, które odbędzie się 22.10.2012 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska- pokój Radnego- nr. 24.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów  z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                                                 Grzegorz Pawłowski