Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski

Kaliska, 2012-10-15

RK.0012.2012.II

 

  Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

 

Na podst. art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia

08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego

z pracy zawodowej w celu brania udziału

w pracach organu Gminy.

 

 

                                                               Mieszkańcy Gminy Kaliska

 

 

 

                Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych, które odbędzie się 22.10.2012 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska- pokój Radnego- nr. 24.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów  z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                                                 Grzegorz Pawłowski