Accessibility

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XXXIX Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XXXIX Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się dnia   11.10.2017 r. ( środa) o godzinie 15:30 w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok. 

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
    na lata 2017-2031.

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały

6. Zakończenie sesji.

 

Uchwała w sprawie zmiany budzetu.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. pdf