Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Przypominamy o zbliżającym się terminie podania informacji o gospodarstwach agroturystycznych.

Przypominamy o zbliżającym się terminie podania informacji o gospodarstwach agroturystycznych.

W związku z uaktualnianiem informacji na stronie internetowej  Naszej Gminy i ustaleniami z naszego ostatniego spotkania, prosimy właścicieli prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub wynajem pokoji gościnnych o składanie informacji i 3 zdjęć jakie chcielibyście Państwo zamieścić na naszej stronie w  celu zareklamowania swoich kwater.

Termin składania materiałów  - 31.03.2012r

W przypadku, gdy chcecie Państwo  zostawić materiały w formie jaka została zamieszczona na str. Gminnego Porozumienia Agroturystycznego Zblewo proszę również o informację.

Zawiadamiam, że osoby, które nie potwierdzą informacji  lub nie złożą materiałów, nie skorzystają z darmowej reklamy.

Dane osoby do kontaktu: Anna Ossowska, promocja@kaliska.pl, tel. 58 58 89 201 wew. 37