Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Remont Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000 zł na remont pomieszczeń Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. Środki pochodzą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu wynosi 53.253,23 zł, a zakres prac będzie obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, wykonanie pieca kaflowego, wykonanie podłóg oraz ocieplenie poddasza.

Izba pamięci związana jest z faktem, że to w Iwicznie urodził się twórca Parku Etnograficznego we Wdzydzach – Izydor Gulgowski. Obiekt mieszczący się w budynku świetlicy służy zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.