Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Remont Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000 zł na remont pomieszczeń Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. Środki pochodzą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu wynosi 53.253,23 zł, a zakres prac będzie obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, wykonanie pieca kaflowego, wykonanie podłóg oraz ocieplenie poddasza.

Izba pamięci związana jest z faktem, że to w Iwicznie urodził się twórca Parku Etnograficznego we Wdzydzach – Izydor Gulgowski. Obiekt mieszczący się w budynku świetlicy służy zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.