Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Remont Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000 zł na remont pomieszczeń Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. Środki pochodzą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu wynosi 53.253,23 zł, a zakres prac będzie obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, wykonanie pieca kaflowego, wykonanie podłóg oraz ocieplenie poddasza.

Izba pamięci związana jest z faktem, że to w Iwicznie urodził się twórca Parku Etnograficznego we Wdzydzach – Izydor Gulgowski. Obiekt mieszczący się w budynku świetlicy służy zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.