Accessibility
UE

SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ODRZUCIŁ SKARGĘ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH

SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ODRZUCIŁ SKARGĘ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH

 

Sprawa dotyczy kwestionowania Zarządzenie Wójta Gminy nr 86/2021 z dnia 8 września 2021 roku o powołaniu składu komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach

W ocenie Sądu Administracyjnego nie ma żadnych podstaw prawnych do kwestionowania wydanego w sprawie kontroli zarządzenia.

Orzeczenie dostępne jest pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E9006D581

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                 Sławomir Janicki