Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs dotacyjny dla klubów sportowych!

 

Ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska w 2022 r. w zakresie:

  1. stworzenia warunków sprzyjających upowszechnieniu i rozwojowi sportu w Gminie Kaliska;
  2. zwiększenia dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
  3. promocji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców;
  4. zaspokajania potrzeb społecznych przez integrowanie się kibiców.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kaliska: /media/pliki/ug-kaliska-zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-sport-ost.pdf