Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim oraz przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku w Kaliskach. Przetargi odbędą się 30 grudnia 2020 r. o godz. 14:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenia o przetargach:

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bartlu Wielkim:

 

/media/pliki/bartel/bartel-wielki-działki od 30/1 - 30/5 .docx

/media/pliki/wnioski/bartel-wielki działki pozostałe.docx

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku:

 

 /media/pliki/dzialki-przetarg/belewder-gotowe.docx

 

Zgłoszenie udziału w przetargu        

Oświadczenie  

 

                                                                                    Bartel Wielki

 

                                                                                           Kaliska