Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim i w Kaliskach. Przetargi odbędą się 2 września 2020 r. o godz. 15:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenia o przetargach:

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bartlu Wielkim /media/pliki/dzialki-przetarg/bartel-wielki-dzialki.pdf

Działki z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe w Kaliskach  /media/pliki/dzialki-przetarg/kopp.pdf

 

Zgłoszenie udziału w przetargu        

Oświadczenie  

                                                                                             Bartel Wielki

 

                                                                                              Kaliska