Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim ,w Smolniku, w Studzienicach i w Kaliskach. Przetargi odbędą się 12 września 2018 r. o godz. 15.30. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenia o przetargach:

 

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bartlu Wielkim  Ogłoszenie

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Smolniku Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem hydroforni w Studzienicach Ogłoszenie

Działki z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe w Kaliskach Ogłoszenie

 

Zgłoszenie udziału w przetargu        

Oświadczenie  

 

                                                                                     BARTEL WIELKI

 

                                                                                          SMOLNIK

 

                                                                                    STUDZIENICE

 

                                                                                         KALISKA