Accessibility

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtys Sołectwa Czarne zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtys Sołectwa Czarne zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 19 czerwca b.r.
( poniedziałek ) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnym.


Tematyka zebrania wiejskiego przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Tematyka zebrania:
a) przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
b) przegłosowanie tematyki.
4. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas poprzedniego zebrania wiejskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2016 Zebrania wiejskiego Sołectwa Czarne z dnia 19.09.2016 r. w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2017 ze środków sołectwa Czarne w ramach funduszu sołeckiego.
6. Zakończenie zebrania.