Accessibility

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtys Sołectwa Kaliska zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtys Sołectwa Kaliska zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 15 września br.
( piątek ) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

 

Tematyka zebrania wiejskiego przedstawia się następująco:

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
  • przegłosowanie tematyki
 4. Informacja z realizacji wniosków, opinii oraz uchwał z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2018 ze środków sołectwa Kaliska w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 24.09.2016 r. w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2017 ze środków sołectwa Kaliska w ramach funduszu sołeckiego.
 7. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.