Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wsparcie z Funduszu Inwestycji Samorządowych

W piątek 26.06.2020 roku odbyło się spotkanie na którym przedstawiciel administracji rządowej Jan Kilian przekazał na ręce Zastępcy Wójta Łukasza Kruszyńskiego symboliczne vouchery dla Miasta Skórcz oraz Gminy Kaliska. Jesienią mają one zasilić budżety samorządowe. Środki te mogą przyczynić się do pobudzenia gospodarki po trudnym okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid 19. Nasza gmina otrzyma 568.863 złotych.