Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia i opis nieruchomości – lokalu

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. działki

w m2

Udział w działce

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

1

 

 

 

 

 

1.

lokal mieszkalny nr 5

Kaliska, ul. Długa 17

powierzchnia użytkowa lokalu 25,00 m²

KW nr GD1A/00064142/0

działka nr 276/6 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00060795/4

1292 m²

udział w działce: 961/10000

Funkcja mieszkaniowa

23.983,00zł

 

 

 

Wykaz, na okres od dnia 12 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. włącznie, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz na www.monitorurzedowy.pl. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ustala się do dnia 23 marca 2020 r. włącznie.