Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach

                                 

 

 

W 2014 roku Gmina Kaliska zrealizowała projekt pn. "Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom podejmowania inicjatyw sportowych oraz zabezpieczenie infrastruktury rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności.

 

W ramach projektu uzupełniono ogrodzenie boiska oraz zamontowano siatki polietylenowe na istniejących piłkochwytach. Ogólna wartość zadania wynosi 21 525 zł, a kwota dofinansowania - 14.000 zł.