Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach

                                 

 

 

W 2014 roku Gmina Kaliska zrealizowała projekt pn. "Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom podejmowania inicjatyw sportowych oraz zabezpieczenie infrastruktury rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności.

 

W ramach projektu uzupełniono ogrodzenie boiska oraz zamontowano siatki polietylenowe na istniejących piłkochwytach. Ogólna wartość zadania wynosi 21 525 zł, a kwota dofinansowania - 14.000 zł.