Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Czarne, Frank, Iwiczno 2014

                                  
 
Projekt pn. "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Czarne, Frank, Iwiczno" zrealizowano w 2014 roku. 
 
Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
 
 
 
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejscowości Czarne, Frank oraz Iwiczno dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.
 
Zakres prac obejmował 
 
1. Przebudowę placu zabaw w Iwicznie, w tym: 
 
- demontaż starych urządzeń,
 
- montaż zestawu zabawowego, huśtawki łańcuchowej, huśtawki typu ważka, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
 
2. Przebudowę placu zabaw we Franku, w tym:
 
- demontaż starych urządzeń,
 
- montaż zestawu zabawowego, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
 
3. Budowę placu zabaw w miejscowości Czarne, w tym:
 
- montaż huśtawki linowej, huśtawki typu ważka, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
- wyrównanie terenu, 
 
- odwodnienie terenu poprzez budowę dwóch studni chłonnych,
 
- utwardzenie skarpy płytami ażurowymi. 
 
Wartość projektu wyniosła 63 789,03 zł, w tym dofinansowanie – 25.000 zł.