Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska

W 2010 roku dokonano realizacji pierwszego etapu zadania, w ramach którego zamontowano 15 nowych punktów oświetlenia ulicznego dekoracyjnego przy ul. Długiej i Nowowiejskiej.
Drugi etap zadania zrealizowano w 2012 roku i  obejmował  on zagospodarowanie Placu Odnowy Wsi, w tym:
  • wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw;
  • montaż wyposażenia placu zabaw;
  • utwardzenie terenu;
  • remont istniejącej fontanny.

 

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

Wartość inwestycji: 199.070,43 zł. Poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.