Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska

W 2010 roku dokonano realizacji pierwszego etapu zadania, w ramach którego zamontowano 15 nowych punktów oświetlenia ulicznego dekoracyjnego przy ul. Długiej i Nowowiejskiej.
Drugi etap zadania zrealizowano w 2012 roku i  obejmował  on zagospodarowanie Placu Odnowy Wsi, w tym:
  • wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw;
  • montaż wyposażenia placu zabaw;
  • utwardzenie terenu;
  • remont istniejącej fontanny.

 

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

Wartość inwestycji: 199.070,43 zł. Poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.