Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Zagospodarowanie centrum wsi Piece

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Piece – obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i nawiązywania kontaktów społecznych poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej, społecznej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców.

Zakres prac będzie obejmował: oświetlenie stawu wiejskiego i skweru, odwodnienie, budowę chodników, utwardzenie terenu parkingu oraz ustawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki zaporowe).

Projekt będzie realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość zadania wynosi 286.158,96 zł, a poziom dofinansowania to 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu przewidziana jest w 2014 roku.