Accessibility

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.03.2017 r. i 06.04.2017r.
  3. Kontynuacja prac związanych z oceną wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.  
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

 

                                                                                                                                    Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                               Rewizyjnej

             

                                                                                                                                           Marian Kujawski