Accessibility

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

                                                         

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11.04.2017 r.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.  
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

 

                                                                                                                                           Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                                       Rewizyjnej

             

                                                                                                                                                  Marian Kujawski