Accessibility

Zaproszenie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 4 września 2019 roku  o godz.15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Iwiczno.

4. Sprawy organizacyjne.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                            Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                Małgorzata Pozorska