Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 15.06.2020 (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kaliska – sala narad (piwnica).

 

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Kaliska.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.