Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 16.08.2021 (poniedziałek) godz. 16:00 , w sali narad Urzędu Gminy Kaliska

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Kaliska

5. Sprawy bieżące.

6. Zapoznanie się z realizacją inwestycji wykonanych w 2020 i 2021 (ul. Krótka w Kaliskach)

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.