Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 25.08.2020 (wtorek) o godz. 16:00 w sali edukacyjnej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliskach (ul. Przemysłowa 40).

 

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z realizacją inwestycji "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska".

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Kaliska.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

W przypadku problemów z dojazdem na miejsce, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z p. Sergiuszem Kuchta pod numerem telefonu 58 588 92 01 wew. 546