Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 26.10.2021 (wtorek) godz. 15:30 , w sali narad Urzędu Gminy Kaliska

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Kaliska

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.