Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Marek Pryba uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 27.02.2018 o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska – pokój radnego (Sala 24, I piętro)

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.