Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Marka Pryba uprzejmie zapraszam Posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 25.04.2017 o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska –sala narad

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Przegląd dróg gminnych, oraz planowanie napraw i remontów.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.


archiwum.kaliska.pl