Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 28.01.2020 (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska – sala narad (piwnica).

 

1.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Kaliska.

5. Zatwierdzenie projektu planu pracy Komisji na rok 2020

6. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.