Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 11.12.2018 (wtorek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska – sala narad (piwnica)

 

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na II sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.