Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

           

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 26.03.2018 r.
  3. Uwagi do realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
  5. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – wsparcie ze strony władz samorządowych.
  6. Zapoznanie się z funkcjonowaniem OSP i ochroną bezpieczeństwa przez Policję.
  7. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy Kaliska.
  8. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                                       Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                                                                                      Zofia Czarnowska