Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  25.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali nr 24 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zapoznanie z regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – analiza, zmiany.
  4. Zapoznanie z regulaminem przyznawania nagród za wyniki sportowe.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  6. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                         

                 

                                                                                                                         Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                           Kultury i
Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                   Teresa Baczkowska