Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  25.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali nr 24 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz  przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej: dostępność pacjentów do lekarzy rodzinnych i specjalistów.  
  5. Opieka medyczna i psychologiczna uczniów ZSP w Kaliskach.
  6.  Podejmowane działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
  7. Zapoznanie z propozycjami radnych dot. zmian w regulaminie przyznawania nagród Rady Gminy Kaliska uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
  8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  9. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.