Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  27.05.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

                                              

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Informacja na temat pomocy społecznej w Gminie Kaliska.
  5. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
  6. Informacja o programie wspierania rodziny.
  7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  8. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

            

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                           Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                Teresa Baczkowska