Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  17.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali nr 24 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

                                              

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzież przez placówki oświatowe, świetlice wiejskie i GOK.
  5. Planowane inwestycje na okres wakacji w szkołach.
  6. Zatwierdzenie listy uczniów proponowanych do nagród na koniec roku szkolnego 2018/2019.
  7. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

         

 

 

    

 

                                                                                                                                        Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                                            Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                               Teresa Baczkowska