Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  24.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali nr 4 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  4. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

      

 

                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                              Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                      Teresa Baczkowska