Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.         Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.

3.         Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.         Podsumowanie akcji letniej w gminie Kaliska: zajęcia dla dzieci, festyny.

5.         Wykorzystanie bazy sportowej przez placówki oświatowe. Informacja o zakresie i wielkości świadczonych usług (ceny).

6.         Informacja na temat szkolenia pracowników przedszkoli i szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7.         Potrzeby placówek oświatowych, wnioski do budżetu na 2019 rok.

8.         Opiniowanie projektów uchwał Rady gminy Kaliska.

9.         Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.

10.       Zakończenie posiedzenia.