Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 10.07.2017r.  (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 07.06.2017 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Informacje i wolne wnioski.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                               Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                                       Zofia Czarnowska