Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  22.12.2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali nr 24 (I p.) Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podsumowanie pracy Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w roku 2020.
  4. Opiniowanie projektu planu pracy Komisji na 2021 rok.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  6. Odpowiedzi na wnioski Radnych, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                                                      Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                           Teresa Baczkowska