Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  16.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przygotowanie placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2021/2022.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                                                               Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                      Teresa Baczkowska