Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30  w sali narad Urzędu Gminy Kaliska .

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 28.08.2017 r.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Analiza działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017 - nauczania wychowania. Wnioski do dalszej pracy.- przygotowują dyrektorzy szkół
  6. Wnioski do budżetu na 2017 rok.
  7. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie