Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30  w sali narad Urzędu Gminy Kaliska .

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 25.09.2017 r.
  4. Działalność świetlic wiejskich i terapeutycznych - szeroka informacja na stronie internetowej.
  5. Podsumowanie akcji letniej w gminie - festyny w sołectwach i festynu gminnego - szeroka informacja na stronie internetowej.
  6. Opiniowanie projektów uchwał na XL Sesję Rady Gminy Kaliska.
  7. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie