Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2018 r.
  3. Wstępna ocena wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.  
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                         Rewizyjnej

             

                                                                                                                     Marian Kujawski