Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku  o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.01.2019 r.
  3. Wstępna ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                                               Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                          Rewizyjnej

             

                                                                                                                                      Marian Kujawski