Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

                                                                                             

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 05 czerwca 2019 roku  o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25.04.2019 r.
  3. Wybór zadań do kontroli problemowej realizowanej w GOK Kaliska zgodnie
    z planem pracy komisji.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                       Przewodniczący  Komisji
                                                                 Rewizyjnej

             

                                                              Marian Kujawski