Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16 marca 2017 roku  o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - pokój Radnego nr 24

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.01.2017 r.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Kaliskach.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.  
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                                                                                                         Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                                     Rewizyjnej

             

                                                                                                                                                   Marian Kujawski