Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

                                                                                             

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 20 stycznia 2020 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.11.2019 r.
  3. Przyjęcie protokołu ze Wspólnego Posiedzenia Komisjiz dnia 20.11.2019r.
  4. Informacja z realizacji wniosków.
  5. Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                             Zastępca Przewodniczącego  Komisji
                                                                   Rewizyjnej

                                                               Marlena Narloch