Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 30 marca 2017 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - pokój Radnego nr 24

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.03.2017 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wstępna ocena wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.   
  7. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

                                                                                                                Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                          Rewizyjnej

             

                                                                                                                       Marian Kujawski