Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 15 listopada 2017 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.09.2017 r.
  3. Realizacja Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na listopad 2017 rok.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.  
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                            Rewizyjnej

             

                                                                                                                                         Marian Kujawski